Het Europees Parlement heeft woensdag nieuwe regels goedgekeurd die werknemers beter moeten beschermen tegen blootstelling gevaarlijke stoffen op de werkvloer (kankerverwekkende of mutagene stoffen). Er worden nieuwe grenswaarden ingevoerd voor de aanwezigheid van elf gevaarlijke stoffen op de bouwwerf en op andere arbeidsplaatsen.

“Elk jaar krijgen 100.000 tot 150.000 arbeiders de diagnose dat ze kanker hebben als gevolg van hun werk. We kunnen niet aanvaarden dat arbeiders hun gezondheid verwoesten of hun leven verliezen terwijl ze gewoon de kost willen verdienen”, stelt Claude Rolin (cdH). Rolin spreekt van een “ambitieus” en “realistisch” akkoord. Ambitieus, omdat de normen strikt zijn, maar ook pragmatisch, omdat er overgangsperiodes zijn voorzien zodat de bedrijven zich kunnen aanpassen.

Er moet meer aandacht komen voor de risico’s van gevaarlijke stoffen op de werkplek. Kennis bij de medewerkers in de vorm van een cursus Basiskennis gevaarlijke stoffen is de eerste vereiste. Door goede kennis kunnen we er voor zorgen dat het bewustzijn vergroot wordt.

Kanker vormt het grootste gezondheidsrisico op de werkvloer. Het is de oorzaak van meer dan de helft van de werkgerelateerde overlijdens in de Europese Unie. Europa beschikt al dertien jaar over een richtlijn met maatregelen om de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen te verminderen of weg te nemen. Daaraan zijn nu plafonds voor elf stoffen toegevoegd. Intussen heeft eurocommissaris Marianne Thyssen voorgesteld om nog eens zeven stoffen aan de lijst toe te voegen.