E-learning Cursus Basiskennis Gevaarlijke Stoffen

Met de E-learning cursus Basiskennis gevaarlijke stoffen (Awareness) studeert u online om veilig met gevaarlijke stoffen te kunnen werken en uw certificaat te behalen.

Over de cursus

In de E-learning cursus Basiskennis gevaarlijke stoffen komt een groot aantal onderwerpen aan de orde zoals wet- en regelgeving, de indeling van stoffen volgens ADR, GHS, 1000 punten tabel, incidentbestrijding gevaarlijke stoffen…

Lees Meer

Inloggen voor cursisten

Via bovenstaand menu kun je naar de beveiligde omgeving van de cursus gaan. Vul de Inlogcode in zoals vermeld in uw cursusbevestiging. Let er op dat u exact dezelfde hoofdletters en kleine letter gebruikt.

Lees Meer

Registreren

U kunt de cursus direct bestellen en na ontvangst van de betaling kunt u direct aan de slag. Zorg er voor dat u van alle cursusdeelnemers de namen, emailadressen en geboortedata in het notatieveld van de bestelling vermeld.

Lees Meer

 

Brug tussen Arbo en Milieuwetgeving

Brug tussen Arbo en Milieuwetgeving

Het BAL is een onderdeel van de Omgevingswet en bevat regels voor activiteiten die van invloed zijn op de leefomgeving. Het brengt verschillende wetten samen in één geïntegreerd besluit, wat leidt tot een efficiëntere en samenhangende regelgeving.

Verschillen ADR- en CLP-pictogrammen

Verschillen ADR- en CLP-pictogrammen

Voor etikettering en signalering (door middel van pictogrammen) gelden, afhankelijk van de wetgeving, verschillende voorschriften. Hierdoor verschillen ADR-etiketten en CLP-etiketten van elkaar. Dit is in zekere zin logisch, immers: het doel van de...

Veel mondkapjes bevatten gevaarlijke stoffen

Veel mondkapjes bevatten gevaarlijke stoffen

In 2020 werden er in België witte stoffen mondmaskers / mondkapjes uitgedeeld, waarvan nu blijkt dat ze gevaarlijke stoffen bevatten. Volgens een rapport van Sciensano (ook wel het Belgische RIVM) bevatten de gratis verstrekte maskers kleine deeltjes van zilver en...