Ruim één miljoen Nederlanders te maken met gevaarlijke stoffen op het werk, waarbij één op de zes werknemers het risico loopt om ziek te worden omdat zij werken met gevaarlijke stoffen. Dat kan leiden tot ernstige ziekten zoals astma, COPD en longkanker. Jaarlijks sterven naar schatting 4.100 mensen door beroepsziekten, waarvan bijna 3.000 mensen door gevaarlijke stoffen. Staatssecretaris Tamara van Ark vindt het de hoogste tijd voor actie: ‘Gevaarlijke stoffen zijn sluipmoordenaars. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat het aantal slachtoffers als gevolg van het omgaan met gevaarlijke stoffen afneemt. Dit is een te voorkomen probleem, dus we moeten aan de slag.’

Voldoende opgeleid voor het  omgaan met gevaarlijke stoffen

Uit cijfers van TNO, CBS en RIVM blijkt dat het jaren kan duren voordat ziekteverschijnselen door werken met gevaarlijke stoffen optreden. Van alle sterfgevallen door werkzaamheden met gevaarlijke stoffen bestaat 80 procent uit gepensioneerden en 20 procent uit werkenden. Vaak gaat het om stoffen die je niet eens kunt zien of ruiken, of waarvan je misschien in eerste instantie niet verwacht dat ze zo schadelijk kunnen zijn. Dat vraagt om meer kennis van zaken: een basiskennis cursus gevaarlijke stoffen waarbij de awareness verhoogd wordt voor het veilig omgaan met gevaarlijke stoffen. Bij het werken met gevaarlijke stoffen is het een vereiste en verplichting goed opgeleid en geinstrueerd te zijn.

Op 14 mei gaat de campagne Veilig Werken met Gevaarlijke Stoffen van start. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de campagnepartners vragen de komende maanden aandacht voor de risico’s en gevolgen van onveilig werken met gevaarlijke stoffen en dragen concrete oplossingen aan. Via een online campagne, werkbezoeken en netwerkbijeenkomsten waar goede voorbeelden steeds centraal staan, spoort het ministerie werkgevers en werknemers aan om werk te maken van een verstandige omgang met gevaarlijke stoffen. Staatssecretaris Van Ark: “Dit is een maatschappelijk probleem met veel persoonlijk leed. De gevolgen van het werken met gevaarlijke stoffen zijn ernstig. Alleen mérk je die gevolgen pas op de langere termijn; in veel gevallen pas als je met pensioen bent. Gelukkig kun je er iets tegen doen. Daar gaat deze campagne over.”

Bent u op zoek naar meer kennis? Meld u en uw collega’s dan aan voor de cursus Basiskennis gevaarlijke stoffen.