In de E-learning gevaarlijke stoffen van SafetyNet komen een breed aantal onderwerpen aan de orde. Van indeling van stoffen volgens de GHS, ADR, lezen van MSDS-en tot aan eisen aan de opslag, brandblusinstallaties tot aan spillmanagement. Dat laatste wordt natuurlijk het best behandeld door de spill te voorkomen.

Een gevaarlijke stoffen opslag mag niet worden gebruikt wanneer de kans bestaat op morsen, zoals doseren, mengen en verwerken. Dergelijke handelingen dienen uitgevoerd te worden in een aparte ruimte en op een manier die morsen en gevaarlijke spills verminderen. Het risico van dergelijke handelingen is het grootst bij brandbare materialen, met name vloeistoffen.

Verpakkingen moeten worden ontworpen en gebouwd zijn volgens de daarvoor geldende normen. Ze moeten robuust zijn en goed sluitende deksels of afsluitingen hebben om te voorkomen dat ze worden gemorst als ze worden omgestoten. Er zijn specifieke normen beschikbaar voor containers en verpakkingen, anders dan Limited Quantity en Excepted Quantity-verpakkingen, om te voldoen aan de transportwetgeving.

Ook geinteresseerd in een gevaarlijke stoffen cursus?