In de Cursus gevaarlijke stoffen is een nieuwe gevaarlijke stoffen informatiebron toegevoegd: de UFI Code. De Unieke formule-identificator, Unique formula identifier of UFI is een 16 karakter code die in de EER op producten met schadelijke stoffen gedrukt moet gaan worden. Dit om het voor vergiftigingencentra makkelijk te maken om de precieze inhoud van het product te bepalen.

De UFI wordt verplicht in de EER voor consumenten-, professionele en industriële producten sinds 2020-2025, voor producten die gevaarlijke mengsels bevatten. Het UFI wordt beheerd door het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA). Het UFI is verplicht vanaf 1-1-2021 voor professionele en consumentenproducten, en per 1-1-2024 voor industriële producten. Bestaande mengsels die al aangemeld zijn bij nationale gifcentra kunnen uitstel krijgen tot januari 2025

In de cursus Basiskennis gevaarlijke stoffen wordt de UFI als informatiebron bij incidenten behandeld. ook interesse in de cursus? Meld je nu aan.