Het hof oordeelde anderhalf jaar geleden dat de staat wel degelijk aansprakelijk is voor de gezondheidsschade die het viertal bij hun werkzaamheden met gevaarlijke stoffen in Brunssum en Eygelshoven hebben opgelopen. De medewerkers werden daar jarenlang blootgesteld aan de gevaarlijke stoffen (kankerverwekkende stof chroom-6). Ze werkten op POMS-terreinen van Defensie. Het Ministerie van Defensie legde zich daarop niet neer bij de uitspraak en ging daartegen in cassatie. Dat verzoek is nu door de Hoge Raad verworpen waardoor de uitspraak van het hof definitief is geworden.