Module1

Welkom bij de vragen van Module1 Name Email 1. Waar vinden we de regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen per binnenvaartschip? A. ADN B. PGS15 C. RID D. ADR 2. Geef de transportnaam voor UN1263? A. Verf B. Spuitbussen (Aerosolen) C. Gassen D. Brandbare...

Module2

Welkom bij de vragen van Module2 Name Email 1. Wat wordt bedoeld met het vlampunt? A. Die temperatuur waarbij een gas over gaat in vloeistof. B. Die temperatuur waarbij de brand het heetst is. C. De laagste temperatuur waarbij de stof nog genoeg damp afgeeft D. Die...

Module3

Welkom bij de vragen van Module3 Name Email 1. Wat voor eigenschappen heeft een stof met het blauwe ADR etiket? A. Stof die in contact met water brandbare gassen produceert B. Een voor zelfontbranding vatbare vloeistof C. Brandbaar gas D. Een voor zelfontbranding...

Module4

Welkom bij de vragen van Module4 Name Email 1. Welke van deze onderstaande antwoorden is het meeste juist? A. Controleer bij een brand of achter een deur brand is door aan de klink te voelen. B. Rook trekt omlaag dus loop zo hoog mogelijk dat uw hoofd boven de rook...