Brug tussen Arbo en Milieuwetgeving

Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL) In de dynamische wereld van regelgeving met betrekking tot de leefomgeving, speelt het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL) een sleutelrol. Specifiek in relatie tot de Arbo (Arbeidsomstandigheden) en Milieuwetgeving dient het...

CMR stoffen vaak buiten beeld in de opslag

De Nederlandse richtlijn voor de opslag voor verpakte gevaarlijke stoffen PGS 15 heeft naast ADR-geclassificeerde stoffen tevens betrekking op CMR-stoffen. Deze CMR stoffen, ook wel voluit  carcinogene (kankerverwekkende), mutagene en reprotoxische stoffen blijven...