Lees je in over de brug tussen Arbo en Milieuwetgeving

Duik dieper in de synergie tussen Arbo- en milieuwetgeving met ons nieuwste artikel: “De Brug tussen Arbo en Milieuwetgeving”. Dit stuk werpt licht op hoe beide regelgevingen elkaar aanvullen en versterken, met als doel een veiligere en duurzamere...

Brug tussen Arbo en Milieuwetgeving

Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL) In de dynamische wereld van regelgeving met betrekking tot de leefomgeving, speelt het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL) een sleutelrol. Specifiek in relatie tot de Arbo (Arbeidsomstandigheden) en Milieuwetgeving dient het...

CMR stoffen vaak buiten beeld in de opslag

De Nederlandse richtlijn voor de opslag voor verpakte gevaarlijke stoffen PGS 15 heeft naast ADR-geclassificeerde stoffen tevens betrekking op CMR-stoffen. Deze CMR stoffen, ook wel voluit  carcinogene (kankerverwekkende), mutagene en reprotoxische stoffen blijven...